Over de digitale bibliotheek

Via deze digitale bibliotheek (Digibib) wil het IGO de documentatie en informatie uit de opleidingen eveneens ter beschikking stellen van de beroepsmagistraten en personeelsleden van de rechterlijke orde die niet kunnen deelnemen aan de opleidingen.

Deze applicatie geeft u tot:

  • de opleidingsdocumentatie;
  • informatieve fiches die referenties en/of URL-links bevatten naar video-opnames van het IGO, publicaties van uitgevers, juridische databases evenals didactisch materiaal van externe partners van het IGO.

Wie heeft toegang tot de Digibib ?

De inhoud van de Digibib is uitsluitend bestemd voor de beroepsmagistraten en personeelsleden van de rechterlijke orde en dit voor didactische beroepsdoeleinden en in het kader van de uitoefening van hun functie. Dit impliceert dat de bibliotheek niet toegankelijk is voor consulaire en plaatsvervangende rechters, net als andere personen die niet onder bovenstaande omschrijving vallen.

Eveneens de personeelsleden van het IGO hebben toegang tot de Digibib.

Hoe meldt u zich aan?